top of page
GettyImages-610967004-Photoroom.png

SKOLYOZ NEDİR ?

 •   Skolyoz, omurganın sağa veya sola doğru anormal bir şekilde eğrilmesiyle karakterize edilen bir durumdur. Bu eğrilik, çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkabilir ve daha ciddi vakalarda cerrahi müdahale gerektirebilir.

Skolyozun en önemli belirtileri şunlardır:

 •  Omuzlar arasında dengesizlik gelişir, bir omuzun diğerine göre aşağıda olduğu görülür.

 • Kollar ile vücut arasındaki mesafenin eşitliği ve vücudun dengesi bozulur.

 • Baş bir yana vücut bir yana savrulduğu için çocuklar bir bacaklarının daha uzun olduğu duygusuna kapılır.

 • Kalçalar arasında dengesizlik gelişir, bir kalçanın diğerine göre aşağıda olduğu görülür.

 • Kız çocuklarının eteğinin bir bölümü yukarı çeker.

 • Arkadan bakıldığında omurganın düz olmadığı sağa-sola doğru eğrildiği gözlenir.

 • Sırtta bir tarafta çıkıntı, kamburluk görünür, bu çıkıntı öne eğilme ile artar.

 • Gövdenin yana doğru kaydığı görülür.

 • Skolyoz olanlarda sırt ve bel ağrıları olur

 • Skolyoz ileri derecedeyse nefes darlığı ve yorgunluk hissi oluşur.

Resim_2._Cocuklarda_skolyoz_belirtileri-Photoroom.png

SKOLYOZUN DERECELERİ NELERDİR ?

Skolyozun doğal seyri her zaman aynı kalmayabilir. Omurga eğriliği ilerleyebilir, aynı kalabilir veya nadiren düzelebilir. Birbirini izleyen iki veya daha fazla muayenede 20° nin üzerindeki eğriliklerde omurgada 5° veya daha fazla artış olması, 20° nin altındaki eğriliklerde 10° lik artış olması ilerleme olarak düşünülür. Çift eğriliklerde sırt bölgesindeki eğrilikler, kız cinsiyet, tanı sırasında eğriliğin derecesinin büyük olması, 10 yaşın altında tanı konulan eğrilikler ilerlemeye meyillidir. 20° nin altındaki eğriliklerde ilerleme oranı oldukça düşüktür. Skolyoz sınıflandırması aşağıdaki gibi yapılabilir:

​​

Kronolojik Sınıflandırma:

 1. İnfantil dönem: 0-3 yaş arası

 2. Juvenil dönem: 3-10 yaş arası

 3. Adolesan dönem: 10-18 yaş arası

 4. Erişkin dönemi: 18 yaş ve üstü

 

Açısal Sınıflandırma: Açısal skolyoz derecelendirilmesi için görüntüleme yöntemlerinden faydalanır. Görüntüleme yöntemi sonrasında omurgadaki eğrilik açı cinsinden teşhis edilir. Bu yöntem özellikle skolyoza cerrahi anlamda müdahale gerekliliğinin kararlaştırılması esnasında faydalıdır.

 

10° nin altındaki açılar: Sağlık üzerine her hangi etkisi olmayan küçük eğriliklerdir. Bu derece tıp dilinde “spinal asimetri” adı ile bilinir. Eğriliğin skolyoz olabilmesi için 10° nin üzerinde olması gerekir. 10° nin altındaki açılar “Cobb açısı” olarak adlandırılır. Düşük dereceli eğrilikler ilerleyen zamanlarda skolyoz riski oluşturmaması için gözlem altında tutulur. Bu durumda önemli olan skolyozun ilerleyip ilerlemediğinin tespitinin yapılmasıdır.

 

20° ile 40° arasındaki açılar: Adolesan dönemde gözlenir. Orta derecelerdeki skolyoz için uzmanlar egzersiz, fizik tedavi ve korse tavsiye eder. Aralarında en etkili tedavi yöntemi korsedir. Uygulanan korse tedavisinden beklenen, eğriliğin gözle görülür şekilde düzelmesinden ziyade ilerleme hızının yavaşlaması ve cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi edilmesidir. Büyüme devam ettiği sürece korsenin günde 23 saat takılması gerekir.

 

40° nin üzerindeki açılar: Büyümesini büyük ölçüde tamamlamış ve büyük olasılıkla ilerleme riski olmayan durumlardır. Bu nedenle skolyoz büyümesi tamamlanmış kişilerde cerrahi müdahale kararı verilebilmesi için sırt bölgesindeki eğriliklerin 45-50° nin üzerinde olması; bel bölgesindeki eğriliklerin ise 40° nin üzerinde olması gerekir. Cerrahi müdahale gereken durumlardır. Genel olarak 40° nin üstündeki eğriliklerde cerrahi gündeme gelir. Cerrahi müdahaledeki ilk amaç gövde simetrisinin sağlanmasıdır.

maxresdefault-Photoroom.png

Skolyoz Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Skolyoz, omurgada meydana gelen yana doğru eğriliklerin görüldüğü bir rahatsızlıktır. Bu durum bazen hafif seyrederken, bazı durumlarda ilerleyebilir ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Bazı hastalar, skolyoz tedavisine karşı isteksiz olabilir ve bu durumun sonuçlarını merak edebilirler. Ancak skolyoz tedavisi gerekliliği doktor tarafından belirlendiğinde, ertelenmeden yapılmalıdır.

Skolyoz tedavi edilmediği durumlarda, bazı sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Özellikle büyüme çağındaki bir çocuk, skolyoz tedavisi gerekliliği olmasına rağmen tedavi edilmezse solunum problemleri yaşayabilir. Skolyozun ilerlemesiyle birlikte göğüs kafesinin daralması ve akciğer fonksiyonlarının etkilenmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle skolyoz sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek bir durumdur.

Skolyozun ilerlemesi durumunda, hastanın yaşam kalitesi olumsuz etkilenebilir ve fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu sebeplerle, doktorların skolyozun tedavi edilmesinin gerekli olduğunu belirttiği durumlarda, tedaviye başlamak önemlidir. Skolyozun tedavi edilmesiyle birlikte, hastanın yaşam kalitesi artabilir ve olası sağlık sorunlarının önüne geçilebilir.

skolyoz-belirtileri-nelerdir-Photoroom.png

Skolyoz Korsesi Nasıl Kullanılmalıdır ?

 • Skolyoz korsesi, omurga eğriliği tedavisi için kullanılan bir cihazdır ve genellikle bir sağlık uzmanı tarafından önerilir ve takılır.

 • Korsenin nasıl takılacağı ve kullanılacağı, omurgadaki eğrilik derecesine, hastanın yaşına, aktivite düzeyine ve diğer faktörlere göre değişebilir .

 • Korsenin doğru şekilde takılması ve ayarlanması, tedavinin etkililiğini artırabilir.

 • Korsenin takılması aşağıdaki adımları içerebilir:

 • Sağlık uzmanı, hastanın omurga eğriliğini değerlendirir ve uygun korsenin seçimini yapar.

 •  Korse hastanın vücuduna uyarlanır.

 •  Korsenin doğru boyutlarda olduğundan ve vücuda uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için bir sağlık uzmanı tarafından takılması önerilir.

 •  Korsenin ilk kez takılması sırasında, hasta için rahatsızlık hissi normaldir.

 •  Ancak, aşırı ağrı veya rahatsızlık varsa, sağlık uzmanına bildirilmelidir.

 •  Korsenin doğru şekilde takılması için, hastanın doğru duruşu sağlaması ve düzenli olarak ayarlaması gerekebilir.

 •  Sağlık uzmanı, hastanın düzenli takip randevularına gitmesini ve korsenin ayarlamalarını yapmasını önerir.

 •  Skolyoz korsesi takılırken, hastanın rahat hissetmesi önemlidir.

 •  Doğru şekilde takıldığında, korse hastanın günlük aktivitelerini engellemeden omurgadaki eğriliği azaltmaktadır.

skolyoz-ortezleri-boston-miami-vb-tip-plastik-tlso-Photoroom.png
samsun-skolyoz-ameliyati-6aaff-Photoroom.png

Skolyoz Korse Çeşitleri

 •  Boston Korsesi

 •  Charleston Korsesi

 •  Milwaukee Korsesi

 •  Wilmington Korsesi

 •  Lyon Korsesi

 •  Skolyoz korse, skolyoz hastalığı olan kişilerin duruşlarını düzeltmek ve omurgayı desteklemek için kullanılan bir tür ortopedik cihazdır.

 •  Skolyoz korseleri çeşitli tiplerde olabilir ve her biri farklı şekillerde etki gösterir

skolyoz-korsesi-Photoroom.png
gensingten-Photoroom.png

Kifoz Nedir ?

Kifoz, sırt ve göğüs bölgesindeki omurga eğriliğini ifade eden bir rahatsızlıktır, halk arasında kamburluk olarak da bilinir. Bu durumda, kişinin sırtı yandan bakıldığında normalden daha fazla kambur bir görünüme sahip olabilir ve bel bölgesindeki çukur normalden daha belirgin olabilir. Kifoz, omurga eğriliği olarak da tanımlanır ve farklı derecelerde ortaya çıkabilir.

  Kifoz Belirtileri

  Kifoz hastalığının belirtileri genellikle şunları içerir:

 

 1. Sırtta belirgin bir kamburluk veya çıkıntı

 2. Bel bölgesindeki çukurun normalden daha fazla olması

 3. Sırt ağrısı, özellikle omurganın eğrildiği bölgede

 4. Hareket kısıtlılığı ve esneklik kaybı

 5. Kas gerginliği veya zayıflığı

 6. Boyun ve baş ağrıları

 Kifozun Nedenleri

 

 1. Kifozun birçok farklı nedeni olabilir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 2. Konjenital Faktörler: Doğuştan gelen omurga anormallikleri, özellikle doğum öncesi dönemdeki gelişim aşamalarında ortaya çıkabilir.

 3. Osteoporoz: Kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi durumunda omurga eğriliği gelişebilir.

 4. Travma veya Kaza: Omurga üzerindeki yaralanmalar veya kırıklar, kifozun ortaya çıkmasına neden olabilir.

 5. Enfeksiyonlar: Omurga bölgesinde oluşan iltihaplar veya enfeksiyonlar, omurga yapısında değişikliklere yol açarak kifoz gelişimine katkıda bulunabilir.

 6. Duruş Bozuklukları: Yanlış oturma veya duruş pozisyonları uzun vadede omurga üzerinde baskı oluşturarak kifoz gelişimine zemin hazırlayabilir.

 7. Beslenme ve Vitamin Eksikliği: Yetersiz beslenme veya vitamin eksiklikleri, omurga kemiklerinin ve dokularının sağlıklı gelişimini engelleyerek kifoz oluşumunu tetikleyebilir.

kifozis-kamburluk-belirtileri-ve-tadavisi-Photoroom.png
KİFOZ-Photoroom.png-Photoroom.png

Kifoz Derecesi Nasıl Ölçülür?

Kifoz derecesi, genellikle radyografik ölçümlerle belirlenir. Omurgadaki eğriliğin açısı ölçülerek derecelendirilir. Kifozun derecesi şu şekilde belirlenir:

 • 20-50 Derece Arası: Bu derece aralığında olan kifoz vakaları genellikle hafif olarak kabul edilir. Hastalara düzenli egzersiz, doğru oturuş ve duruş tekniklerini öğretmek yeterli olabilir.

 • 50-70 Derece Arası: Kifozun bu derecesinde hastalara genellikle kifoz korsesi önerilir. Korse, omurgayı destekleyerek kamburluğun ilerlemesini önlemeye ve düzelmesine yardımcı olabilir.

 • 70 Derece ve Üzeri: Bu dereceye ulaşan kifoz vakalarında cerrahi müdahale genellikle tercih edilir. Cerrahi operasyon ile omurganın düzeltilmesi ve sabitlenmesi amaçlanır.

 

Kifoz tedavisi, hastanın yaşına, kifozun derecesine ve semptomların şiddetine göre kişiye özel olarak planlanır. Erken teşhis ve doğru tedavi yöntemleri ile kifozun ilerlemesi durdurulabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.Eğer kifoz belirtileri yaşıyorsanız veya endişeleriniz varsa, bir ortopedi uzmanına danışmanız önemlidir. Uzman doktorunuz, sizin için en uygun tedavi planını belirleyerek kifozla başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Sağlıklı bir omurga ve doğru duruş için düzenli kontrolleri ihmal etmeyin.

9931.png
şimdi azimli olma zamanı logosu-Photoroom.png

Lordoz Nedir? 

Lordoz bel boşluğunun artması ya da düzleşmesi olarak tanımlanabilir. Omurgamıza yandan bakıldığı zaman boyun ve bel kısmında içeri doğru bir kavis, sırtta ise dışarı doğru bir kavis bulunur. Bu kavislerin belirli sınırlar içerisinde olması bizlerin hareket kabiliyetini ve yaşam kalitesini korumak için gereklidir

Lordoz Olduğumu Nasıl Anlarım?

Lordoz belirtileri:

 1. Kalçanın dışa doğru fazlaca çıkık olması,

 2. Karnın öne taşması ve yağlı olmadığımız halde göbekli gibi bir görüntü oluşturması,

 3. Özellikle ayakta bekleme veya bir şeyler taşıma sonrasında bel spazmları ve bel ağrıları lordozun bazı belirtileridir.

images-Photoroom (1).png
LORDOZ-Photoroom.png-Photoroom.png

Lordoz Düzelir Mi?

 • Lordoz problemi iskelet kas sistemi üzerinde yapılacak bir takım rehabilitasyon egzersizleri ile düzelebilir. Bu konuda bilinçlenmek lordozunuz tamamen düzelmese bile yaşamı kolaylaştırır, ağrıları azaltır ve sporcu performansını artırır.

Lordoz Egzersizleri

 • Kalça fleksör kasları esnetilmelidir (iliopsoas kası). Bu Lordoz tedavisinde en etkili egzersizlerden bir tanesidir.

bottom of page