top of page

El parmak amputasyonları, distal ve proksimal interphalangeal amputasyonlar için uygulanır. Çoğunlukla kozmetik amaçlı kullanılan protezler son zamanlarda dinamik olarakta uygulanmaktadır.​

bottom of page